Browse Our Dictionary
H

homeland security

རྒྱལ་ནང་སྲུང་སྐྱོབ། རྒྱལ་ནང་བདེ་འཇགས། = ཨ་རིའི་རྒྱལ་ཁབ་དེ་གའི་ནང་འཇིགས་སྐུལ་རིང་ལུགས་པའི་གཏོར་རྒོལ་སྲུང་སྐྱོབ་བྱེད་པར་དམིགས་པའི་ཚོགས་པའམ་བྱ་གཞག