Browse Our Dictionary
H

horoscope

ཚེ་རབས་ལས་རྩིས། = ཚེ་སྔ་ཕྱི་དང༌། ད་ལྟའི་སྐྱིད་སྡུག བཙས་དུས་ཀྱི་ལོ་ཟླ་ཞག་དུས་དང་གཟའ་སྐར་སོགས་ལ་བསྐོར་པའི་རྩིས་འབྲས།