Browse Our Dictionary
H

hot money

ཚ་དངུལ། = དངུལ་སྐྱེད་འཕར་བའི་སྐབས་སུ་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་དུ་སྐྱེད་བཅོལ་མ་འཛུགས་བྱེད་པ་དང༌། དངུལ་སྐྱེད་ཆག་པའི་སྐབས་སུ་ཕྱིར་འཐེན་བྱེད་པའི་དངུལ།