Browse Our Dictionary
H

housewife

ཁྱིམ་འཛིན་མ། = ཆང་ས་བརྒྱབ་ཟིན་ཞིང་། འཚོ་ཐབས་ལ་རང་ཁྱིམ་གྱི་བཟའ་ཟླ་བུ་ཕྲུག་ལ་གཅེས་སྐྱོང་དང་། ཁ་ལག་བཟོ་བ་དང་། དེ་བཞིན་གཙང་སྦྲ་སོགས་བྱེད་མཁན་གྱི་བུད་མེད།