Browse Our Dictionary
H

human ethology

མི་སྤྱོད་རིག་པ། མི་གཤིས་རིག་པ། = སྤྱི་ཚོགས་ནང་ཉམ་ཆུང་དང་དྲག་ཤུལ་ཅན་གྱི་མིའི་སྤྱོད་ཚུལ་མི་འདྲ་བ་དེ་དག་ལ་བརྟག་པའི་རིག་པ།