Browse Our Dictionary
H

human resource development (HRD)

མི་ཆ་དར་འཕེལ། = ལས་ཀའི་གོ་སྐབས་ཡར་རྒྱས་དང༌། དེ་འབྲེལ་གནས་ཚུལ་ཉར་ཚགས། ལས་མིའི་དཀའ་ངལ་སེལ་ཐབས་སོགས་ཡར་རྒྱས་གཏོང་བའི་བྱ་གཞག