Browse Our Dictionary
H

hurricane lamp

རླུང་ཐུབ་སྒྲོན་མེ། = རླུང་ཤུགས་ཆེ་སར་ཡང་བེད་སྤྱོད་ཐུབ་པའི་ཆེད་དུ་བཟོས་པའི་ཤེལ་གྱི་དུ་ཁུང་ཡོད་པའི་སྣུམ་སྒྲོན་ཞིག