Browse Our Dictionary
H

hypothalamus

ཀླད་སྦུག་འོག་མ། = ལུས་ཀྱི་ཚ་དྲོད་དང་སྐུལ་རྒྱུ་འདོན་སྤེལ་སོགས་ལ་སྟངས་འཛིན་བྱེད་མཁན་གྱི་ཀླད་པའི་ཞབས་རའི་དཀྱིལ་གྱི་ཁུལ་ཞིག