Browse Our Dictionary
H

hypoxaemia

ཁྲག་ནང་གི་འཚོ་རླུང་ཉུང་སྐྱོན།= ཁྲག་གི་ནང་དུ་ཡོད་པའི་སྲོག་འཛིན་རླུང་གི་ཚད་གཞི་གང་ཞིག་རྒྱུན་ལྡན་ལས་དམའ་བའི་གནས་སྟངས།