Browse Our Dictionary
I

ice pack

འཁྱགས་ཐུམ། = ལུས་པོའི་ཆ་ཤས་ཀྱི་སྐྲངས་སྦོས་འཇོམས་པ་དང་། ན་ཟུག་ཆུང་དུ་གཏོང་བྱེད་དུ་འཇོག་རྒྱུའི་འཁྱགས་གྲུག་བླུགས་པའི་ཁུག་མ་ཞིག