Browse Our Dictionary
I

iconoclasm

སྐུ་རྟེན་གཏོར་བཅོམ། =དམིགས་བསལ་ཆོས་ཕྱོགས་ཀྱི་དད་པའི་རྟེན་དུ་བཞེངས་པའི་སྣང་བརྙན་དང་འདྲ་སྐུ་རྣམས་གཏོར་བཤིག་གཏོང་བའི་བྱ་སྤྱོད།