Browse Our Dictionary
I

ideal gas

གཡུང་རླངས། = དྲོད་ཚད་དང་གནོན་ཤུགས་ཐམས་ཅད་ལ་རླངས་གཟུགས་ཀྱི་ངེས་སྲོལ་དང་མཐུན་པར་གནས་པའི་རྟོག་བཟོའི་རླངས་གཟུགས་ཤིག