Browse Our Dictionary
I

ignition switch

མེ་སྤོར་གློག་སྒོ། = སྤྱིར་བཏང་གི་ཆ་ནས་ལྡེ་མིག་ཅིག་བཀོལ་སྤྱོད་ཀྱིས་སྟངས་འཛིན་བྱེད་པའི་ཡོ་བྱད་ཅིག་སྟེ། དེས་མོ་ཊའི་གློག་རྒྱུན་ཞིག་སྤོར་བ་དང་གསོད་པ་གང་རུང་བྱས་ཏེ་གློག་རྫས་དང་སྤོར་བྱེད་མ་ལག་མཐུད་པར་བྱེད་པའམ། མཐུད་མཚམས་འཇོག་པར་བྱས་ནས་རང་འདོད་ལྟར་འཕྲུལ་འཁོར་ཨ་མ་སྤོར་བ་དང་བཀག་པ་གང་རུང་བྱེད་ཀྱི་ཡོད།