Browse Our Dictionary
I

impersonation

༡། ངོ་རྫུན། = སྐྱེ་བོ་གཞན་ཞིག་མགོ་རྨོངས་སུ་འཇུག་པའི་ཆེད་དུ་རང་ཉིད་གཞན་ཞིག་ཡིན་ཁུལ་བྱེད་པ། ༢། ཟློས་པ། = ཟློས་གར་དང༌། གཏམ་བརྗོད་སོགས་ཀྱི་ནང་སྐྱེ་བོ་གཞན་ཞིག་གི་ལད་ཟློས་བྱེད་པ།