Browse Our Dictionary
I

incubation

སྒོ་ང་བསྙལ་འཇོག =སྐྱེ་འཕེལ་གྱི་ནུས་པ་ལྡན་པའི་སྒོ་ང་ཚ་དྲོད་དང་རླན་གཤེར་གྱི་ཚད་སྙོམས་པའི་གནས་སྟངས་འོག་སྨིན་དུ་འཇུག་པའི་བྱ་གཞག