Browse Our Dictionary
I

incubator

༡། བྱིས་གསོའི་ཡོ་ཆས། = བཙས་མ་ཐག་པའི་བྱིས་པ་གཟུགས་སྟོབས་ཆུང་ཆུང་དང་སྐྱོ་པོའི་རིགས་ནང་དུ་བཅུག་སྟེ་གསོན་པོ་དང་དྲོ་པོ་ཉར་བྱེད་དུ་སྤྱོད་པའི་སྨན་ཁང་གི་ཡོ་ཆས་ཤིག ༢། སྒོ་ང་བསྙལ་འཇོག་འཕྲུལ་ཆས། = སྒོ་ང་མ་སྨིན་བར་དུ་ཉར་འཇོག་བྱེད་སའི་དྲོད་ལྡན་གྱི་སྣོད་ཅིག ༣། ཚོང་གསར་ཞབས་ཞུ་ཁང་། = ཚོང་ལས་གསར་པ་འགོ་འཛུགས་ཐད་དགོས་མཁོའི་མཐུན་རྐྱེན་དང་ལམ་སྟོན་གྱི་ཞབས་ཞུ་སྒྲུབ་མཁན་གྱི་ཚོགས་པ།