Browse Our Dictionary
I

incubator

༡། བྱིས་གསོའི་ཡོ་ཆས། = བཙས་མ་ཐག་པའི་བྱིས་པ་གཟུགས་སྟོབས་ཆུང་ཆུང་དང་སྐྱོ་པོའི་རིགས་ནང་དུ་བཅུག་སྟེ་གསོན་པོ་དང་དྲོ་པོ་ཉར་བྱེད་དུ་སྤྱོད་པའི་སྨན་ཁང་གི་ཡོ་ཆས་ཤིག