Browse Our Dictionary
I

individual liberty

སྒེར་གྱི་འདོད་དབང་། = གཞུང་གི་སྟངས་འཛིན་འོག་མེད་པར་སྤྱི་སྲོལ་དུ་ཁས་ལེན་བྱེད་པའི་ཐོབ་ཐང་གང་ཞིག་རང་དབང་གི་སྒོ་ནས་ལོངས་སུ་སྤྱོད་པའི་སྐྱེ་བོ་བྱེ་བྲག་པའི་རང་དབང་།