Browse Our Dictionary
I

industrial monopoly

བཟོ་ལས་ཚོང་དབང་གཅིག་སྡུད། = བཟོ་གྲྭའམ། བཟོ་ལས་སྡེ་ཚན་ཞིག་ནས་བཏོན་པའི་དངོས་རྫས་ལ་ཁྲོམ་རྭའི་ནང་ཁ་གཏད་མེད་པའི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས། བཟོ་གྲྭ་དེས་ཅ་དངོས་བཟོ་སྐྲུན་དང༌། རིན་གོང་གཏན་འབེབས་རང་མོས་ལྟར་བཞག་ཆོག་པའི་ཚོང་གི་གནས་སྟངས།