Browse Our Dictionary
I

inferior cerebellar peduncle

ཀླད་རྒྱའི་རྐང་ཡུ་འོག་མ། = ཀླད་པའི་རྗེ་ཞབས་དང་། རྒྱུངས་པ། ཀླད་ཆུང་བཅས་ཕན་ཚུན་འབྲེལ་མཐུད་བྱེད་མཁན་གྱི་དབང་རྩའི་ཐག་རན་གྱི་ཆུན་པོ།