Browse Our Dictionary
I

infidelity

འཆལ་སྤྱོད། =རང་ཉིད་ཀྱི་བཟའ་ཟླའམ་དགའ་རོགས་གང་ཞིག་དང་དམ་ཚིག་མི་ལྡན་པའམ་འཆལ་སྤྱོད་ཀྱི་བྱ་བར་ཞུགས་པའི་གནས་སྟངས་སམ་བྱ་གཞག