Browse Our Dictionary
I

intercropping

ལོ་ཏོག་མཉམ་འདེབས། = ཞིང་ས་གཅིག་གི་སྟེང་དུ་ཁྱད་ཆོས་དང་དགོས་མཁོ་མི་མཚུངས་པའི་ལོ་ཏོག་གཉིས་སམ། དུ་མ་དུས་གཅིག་ཏུ་འདེབས་པ།