Browse Our Dictionary
I

interest payable

སྐྱེད་ཀ་སྤྲོད་བསྡད། =ཀམ་པ་ཎི་ཞིག་གིས་ད་ལྟའི་རྩིས་ལོ་ནང་སྐྱེད་ཀ་སྤྲོད་འཇལ་དགོས་པ་གང་ཞིག ད་དུང་སྤྲོད་རྒྱུ་བསྡད་པ།