Browse Our Dictionary
I

interim financial statement

བར་བརྒལ་དངུལ་རྩིས་རྩིས་ཤོག= གཞུང་འབྲེལ་གྱི་ལོ་རེའི་དངུལ་རྩིས་རྩིས་ཤོག་མ་ཐོན་པའི་བར་དུ་འདོན་སྤེལ་བྱས་པའི་དངུལ་རྩིས་རྩིས་བརྗོད་ཅིག