Browse Our Dictionary
I

intimidate

སྡིགས་སྐུལ་བྱེད་པ། = སྐྱེ་བོ་གང་ཞིག་ལས་ཀ་བྱེད་མིན་ལ་མ་ལྟོས་པར་མཚང་འདོན་སྡིགས་སྐུལ་ལམ་དྲག་པོའི་ཐབས་ལམ་གྱི་སྒོ་ནས་ཞེད་སྣང་སྐུལ་བ།