Browse Our Dictionary
I

irrational number

math ལུགས་མེད་གྲངས། = དངོས་གྲངས་ཤིག་ལུགས་ལྡན་གྲངས་ཀྱི་རྣམ་པར་སྟོན་མི་ཐུབ་པའམ། ཡང་ན། ཡི་གྲངས་ཤིག་ལས་ དང་ གཉིས་རིལ་གྲངས་དང་། ཡིན་ཞེས་པའི་རྣམ་པར་འབྲི་རྒྱུ་མེད་པ་ལ་ཟེར།