Browse Our Dictionary
J

job card

ལས་ཀའི་ཤོག་བྱང༌། = མ་གནས་རྩི་གཞིའི་ལམ་ལུགས་བེད་སྤྱོད་བྱ་རྒྱུའི་ཚོང་ཟོག་མངགས་ཉོ་དགོས་རིགས་ཀྱི་རིན་འབབ་ཞིབ་ཕྲ་ཁ་གསལ་འཁོད་པའི་ཤོག་བྱང༌།