Browse Our Dictionary
J

job evaluation

ལས་ཀའི་རིན་ཐང་དཔྱད་སྡུར། = ལས་ཀའི་ས་མིག་གང་ཞིག་ཐད་སྒྲིག་འཛུགས་གཞན་གྱིས་གླ་ཕོགས་དང༌། ཟུར་ཕོགས། གནས་རིམ། ཐོབ་ཐང་སོགས་ཇི་ཙམ་སྤྲོད་མིན་མཚུངས་སྡུར་གྱིས། ལས་བྱེད་ཅིག་ལ་གླ་ཕོགས་སོགས་ཇི་ཙམ་སྤྲོད་དགོས་མིན་ཐག་གཅོད་ཚོད་འཛིན་བྱེད་པའི་བྱ་གཞག