Browse Our Dictionary
J

joint photographic experts group(JPEG)

ཇེ་པེག་སྒྲོམ་གཞི། = གློག་འཕྲུལ་འདྲ་པར་གྱི་ཚད་གཞི་ཆུང་དུ་གཏོང་བྱེད་ཀྱི་མ་ལག