Browse Our Dictionary
J

joint sector

ཟུང་འབྲེལ་སྡེ་ཁག = གཞུང་སྒེར་གཉིས་མཉམ་རུབ་ཀྱིས་འཛིན་སྐྱོང་དང་སྟངས་འཛིན་བྱེད་པའི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་བཟོ་ལས་ཐོན་སྐྱེད་དམ་དཔལ་འབྱོར་ལམ་ལུགས།