Browse Our Dictionary
J

juice fasting

(ཤིང་ཏོག་དང་ཚལ་སོགས་ཀྱི་)ཁུ་བར་བསྟེན་པའི་སྨྱུང་གནས། = སྐྱེ་བོ་ཞིག་གིས་ཟས་རགས་པ་མ་བཟའ་བར་ཚལ་དང་ཤིང་ཏོག་གི་ཁུ་བ་ཁོ་ན་ལོངས་སུ་སྤྱོད་པའི་གནས་སྐབས་ཀྱི་ཟས་སྤྱོད་བསྟེན་སྟངས་ཤིག