Browse Our Dictionary
K

kaleidoscope

མཚར་གཟུགས་ལྟ་ཤེལ། = ངོ་ཤེལ་ནར་མོ་གསུམ་ལྷུ་སྒྲིག་པའི་སྦུབས་དོང་ནང་ཚོན་ཁྲ་ཅན་གྱི་ཤེལ་ཧྲུག་སོགས་བླུགས་ཏེ་བསྐོར་ན་གཟུགས་བརྙན་སྣ་ཚོགས་མཐོང་བའི་ཡོ་ཆས་ཤིག