Browse Our Dictionary
K

kindergarten

བྱིས་པའི་དགའ་ཚལ། = ཀ ཨ་རིའི་གོ་དོན་ལྟར་ན་བྱིས་པ་ལོ་ལྔ་བར་དུ་སྐྱོད་སའི་སློབ་གྲྭའམ་འཛིན་གྲྭ། ཁ། ཨིན་ཡུལ་གྱི་གོ་དོན་ལྟར་ན་བྱིས་པ་ལོ་གཉིས་ནས་ལྔ་བར་སྐྱོད་སའི་སློབ་གྲྭ།