Browse Our Dictionary
K

krypton

སྦས་རླུང༌། = རླུང་ཁམས་ནང་གི་ཤིན་ཏུ་དཀོན་པ་དང་རྫས་སྦྱོར་གྱི་ནུས་པ་ཤིན་ཏུ་ཞན་པའི་རླུང་གཟུགས་ཁམས་རྫས་ཤིག རྡུལ་གྲངས། ༣༦ མཚོན་རྟགས། kr