Browse Our Dictionary
L

labour court

ངལ་རྩོལ་ཁྲིམས་ཁང༌། = འཛིན་སྐྱོང་དང༌། ངལ་རྩོལ་བ་དབར་གྱི་རྩོད་གླེང་ཁྲིམས་དཔྱད་བྱ་རྒྱུའི་ཆེད་དུ་བཙུགས་པའི་གཞུང་གི་ཁྲིམས་ཁང༌།