Browse Our Dictionary
L

labour

༡། ངལ་རྩོལ། = མིའི་རིགས་ཀྱིས་དངོས་རྫས་དང༌། བསམ་པའི་རྒྱུ་ནོར་སྐྲུན་པའི་རྩོལ་བ། ༢། ལས་མི། ངལ་རྩོལ་བ། = མིའི་ལུས་པོའི་ནུས་ཤུགས་བེད་སྤྱད་ཀྱིས་ཚོང་དང༌། བཟོ་ལས་སོགས་ཀྱི་ནང་ཐོན་སྐྱེད་བསྐྲུན་པའི་ལས་བྱེད་མཁན་གྱི་གང་ཟག