Browse Our Dictionary
L

land reform

ས་ཞིང་བཅོས་བསྒྱུར། ས་ཞིང་ལེགས་བཅོས། = སྔར་ཡོད་ས་ཞིང་དང་འབྲེལ་བའི་སྲིད་གཞུང་གི་ཁྲིམས་སྒྲིག་སྲིད་བྱུས་སོགས་ལ་བཅོས་བསྒྱུར་བྱེད་པའི་ལས་འགུལ།