Browse Our Dictionary
L

lapel mike

གོང་འཛིན་ཁ་པར། གོང་འཛིན་སྐད་པར། = ཀོར་གྱི་ཐུ་ལེ་ཕྱི་མ་དང་སྐེ་སྒྲོག སྟོད་ཐུང་སོགས་ལ་བཏགས་པའམ་སྐེར་དཔྱངས་པའི་སྒྲ་སྐྱེད་ཁ་པར་ཆུང་ངུ་ཞིག