Browse Our Dictionary
L

lapis lazuli

༡། བཻཌུརྱ། = རྒྱན་ཆའི་རིགས་ལ་སྤྱོད་པའི་རིན་ཆེན་གྱི་རྡོ་སྔོ་ལ་བཀྲག་མདངས་ཅན་ཞིག ༢། མཐིང་ཚོན། = ཚོན་མདོག་སྔོ་ལ་བཀྲག་མདངས་ཅན་ཞིག