Browse Our Dictionary
L

lawsuit

ཁ་མཆུ། = ཕྱོགས་གཅིག་གིས་ཕྱོགས་གཞན་ཞིག་ལ་ཁྲིམས་དང་འབྲེལ་བའི་ཐོབ་ཐང་རྩོད་ལེན་དང༌། ཞུ་གཏུག་སོགས་འཁོད་པའི་གྱོད་གཞི།