Browse Our Dictionary
L

leninism

ལེ་ནིན་རིང་ལུགས། = མ་ཁེ་སིའི་རིང་ལུགས་ལས་དར་བའི་ལེ་ནིན་གྱི་ཆབ་སྲིད་དང་། སྤྱི་ཚོགས། དཔལ་འབྱོར་བཅས་ཀྱི་དམར་ཤོག་རིང་ལུགས་ཀྱི་ལྟ་གྲུབ།