Browse Our Dictionary
L

leucoplast

དཀར་སྒྲོམ། = རྩི་ཤིང་གི་དབང་ཕྲ་ལས་རྨེན་སྒྲོམ་གྱི་ཁྱབ་ཁོངས་ཤིག་སྟེ། ཚོན་རྫས་མེད་ཙང་དེའི་ནང་བག་ཕྱེ་དང་ཚིལ་ཞག སྤྲི་དཀར་བཅས་གསོག་ཉར་བྱེད་ཀྱི་ཡོད།