Browse Our Dictionary
L

leucotomy

ཀླད་པའི་རྩ་དཀར་འབྲེག་གཅོད། = དྲག་སྐྱེད་དཀའ་བའི་སེམས་ཁམས་འཁྲུགས་པའི་ནད་བཅོས་ཐབས་སུ་ནད་པའི་ཀླད་པའི་མདུན་ངོས་ཀྱི་རྩ་དཀར་གཅོད་འབྲེག་བྱེད་པའི་ལས།