Browse Our Dictionary
L

levirate marriage

སྐུད་མོ་བསྟེན་སྲོལ་གཉེན་སྒྲིག = འདས་གྲོངས་ཕྱིན་པའི་ཁྱོ་གའི་གཅེན་གཅུང་གང་ཞིག་རང་གི་བུ་སྤུན་གྱི་ཆུང་མ་ངེས་པར་དུ་བསྟེན་དགོས་པའི་གཉེན་སྒྲིག