Browse Our Dictionary
L

life buoy

སྲོག་སྐྱོབ་ཨ་ལོང་། = ཛ་དྲག་སྐབས་རོགས་སྐྱོབ་མ་སླེབས་བར་ཆུ་ནང་དུ་འབྱིང་བཞིན་པའི་མི་ཞིག་གི་མགོ་དང་དཔུང་པ་ཆུ་ཁར་སྐྱོར་ཐབས་ལ་སྤྱོད་པའི་ཆུ་ཁར་ལྡིང་ཐུབ་པའི་ཨ་ལོང་གཟུགས་ཅན་གྱི་ཡོ་ཆས་ཤིག