Browse Our Dictionary
L

Like Comment Subscribe Share

དགའ་རྟགས། མཆན་འགོད། མངགས་ཞུགས། བརྒྱུད་སྤེལ། =ཡུ་ཊུུབ་སྤྱོད་མཁན་གྱི་སྐྱེ་བོ་ཚོས་བརྙན་ཐུང་གང་ཞིག་གི་མཐའ་མཇུག་ཏུ་མཐོང་རྒྱུ་ཡོད་པའི་བརྡ་ཚིག་ཁག