Browse Our Dictionary
L

lithium

ལི་ཐི་ཡམ། = མཉེན་ལ་ཡང་ཞིང་དངུལ་མདོག་ལྟར་དཀར་བ། གློག་རྫས་དང་རྫས་གཞན་བཟོ་བསྐྲུན་ཆེད་བེད་སྤྱོད་བྱེད་པའི་ལྕགས་རིགས་ཁམས་རྫས། རྡུལ་གྲངས། ༣ མཚོན་རྟགས། Li