Browse Our Dictionary
L

lithotomy

ལྒང་རྡོ་གཤག་བཅོས། རྡོ་འདོན་གཤག་བཅོས། = དམིགས་བསལ་དུ་གཅིན་ལྒང་དང་མཁལ་མ་ལྟ་བུའི་ལུས་ཀྱི་དབང་པོ་གང་རུང་ཞིག་ནས་གཤག་བཅོས་ཀྱི་ལམ་ནས་རྡོ་འདོན་ཐབས།