Browse Our Dictionary
L

lobotomy

ཀླད་པ་མདུན་འདབ་གཤག་བཅོས། =སྤྱིར་ཀླད་པའི་མདུན་ཤལ་གྱི་ཆ་ཤས་ཤིག་གཤག་གཏུབ་ཀྱིས་རིག་འཚོ་མ་ཟིན་པའི་ནད་རིགས་བཅོས་ཐབས་ཤིག