Browse Our Dictionary
L

long term liabilities

དུས་རིང་འཇལ་སྒོ། =ཀམ་པ་ཎི་ཞིག་གིས་ལོ་གཅིག་གམ་དེ་ལས་མང་བའི་དུས་ཡུན་ནང་སློག་འཇལ་མི་དགོས་པའི་བུ་ལོན།