Browse Our Dictionary
L

loose talk

ཁ་མི་དམ་པའི་གཏམ། =ཁྱད་པར་དུ་གང་ཟག་སྒེར་ཞིག་གིས་གསང་ཉར་བྱེད་པའི་གནད་དོན་ནམ། གནས་ཚུལ་གང་ཞིག་སྣང་མེད་དུ་སྨྲ་བའི་སྐད་ཆའམ་གླེང་མོལ།